tin tuc

Xây dựng hệ thống y tế đổi mới, phát triển bền vững và hiệu quả

Thứ hai - 05/02/2018 09:42
Năm 2018, ngành y tế tỉnh Quảng Trị hướng tới mục tiêu: Chủ động phòng chống dịch bệnh, khống chế không để xảy ra các vụ dịch lớn, hạn chế thấp nhất tử vong do các bệnh gây dịch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời thuốc, vaccine, sinh phẩm và vật tư y tế.
Ngành y tế tỉnh Quảng Trị hướng tới nền y tế kỹ thuật cao (Ảnh: Bội Nhiên)
Ngành y tế tỉnh Quảng Trị hướng tới nền y tế kỹ thuật cao (Ảnh: Bội Nhiên)

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai các hoạt động khác nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu y tế đến năm 2020. Trên cơ sở đó, mục tiêu cụ thể của ngành y tế là tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành y tế; đầu tư để nâng cao năng lực y tế cơ sở (YTCS), trong đó ưu tiên vùng miền núi, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người; nâng Trung tâm Mắt thành Bệnh viện Mắt; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu; triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu Y tế-dân số; nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường các giải pháp nhằm đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; giảm quá tải bệnh viện, nhất là quá tải tại bệnh viện tuyến tỉnh; tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu; tăng cường năng lực quản lý về y tế và kinh tế y tế trong toàn ngành.

Bước vào năm 2018, toàn ngành y tế tỉnh Quảng Trị đã thống nhất các chỉ tiêu cơ bản của Chương trình Mục tiêu Y tế-dân số: Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 72,3 tuổi. Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh là 112,5 bé trai/100 bé gái. Toàn tỉnh có 30 giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường ở trạm y tế) và 9,3 bác sỹ/1 vạn dân. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi thấp hơn 6‰. Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi thấp hơn 7‰. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi là 13,9%. Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống là dưới 15 người. 97% xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 90% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc. 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Trên 98% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh. Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng là 0,0005%. 75% hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trên cơ sở đó, ngành y tế tỉnh Quảng Trị đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: Tập trung đổi mới, củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các tuyến. Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, CSSK ban đầu phù hợp với tình hình mới, chủ động phòng chống các bệnh dịch. Triển khai thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu Y tế-dân số về CSSK nhân dân và phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách về dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ các cấp, tổ chức thực hiện tốt Đề án Xây dựng Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ CSSK sinh sảnDS-KHHGĐ. Tập trung đầu tư nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB). Phát triển đồng thời y tế phổ cập và y tế chuyên sâu với kỹ thuật cao, hiện đại hóa và kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền với y học hiện đại cũng như giữa phòng bệnh và chữa bệnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính tại các đơn vị trong ngành y tế. Phối hợp Bảo hiểm xã hội trong quản lý Nhà nước về BHYT; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện và tiếp tục hỗ trợ BHYT với đối tượng chính sách, người nghèo, người cận nghèo để tiến tới BHYT toàn dân. Đề cao trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế. Tiếp tục đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thực hiện tốt Quy tắc ng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế. Ưu tiên đầu tư để tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế hoạt động của mạng lưới YTCS, nâng cao chất lượng và hiệu quả CSSK ban đầu; phát triển mô hình bác s gia đình. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân và khuyến khích phát triển các cơ sở y, dược tư nhân nhằm đẩy mạnh xã hội hóa y tế. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong phòng bệnh và KCB. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút, đào tạo, đổi mới công tác đào tạo cán bộ y tế nhằm phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Tăng cường truyền thông-giáo dục sức khỏe. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức chính trị-xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng và đánh giá thực hiện Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh nhà, bên cạnh nỗ lực và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, viên chức y tế trong toàn tỉnh, ngành y tế tỉnh Quảng Trị rất cần Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, đề xuất Bộ Kế hoạch và đầu tư trình Chính phủ phê duyệt nguồn vốn để đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền quy mô 100 giường bệnh đồng thời bổ sung nguồn vốn trung hạn đầu tư hoàn thiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tạo điều kiện giúp tỉnh Quảng Trị tham gia Dự án Nâng cao năng lực YTCS bằng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và các dự án y tế khác; phối hợp các Bộ, ngành sớm ban hành sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cũng như ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2018, chương trình công tác trọng tâm của ngành y tế tỉnh Quảng Trị bám sát định hướng bao phủ sức khỏe toàn dân của Bộ Y tế là tạo điều kiện để mọi người đều được công bằng, đều có cơ hội được tiếp cận và sử dụng dịch vụ CSSK cơ bản như nhau. Thực hiện chủ trương này, ngành y tế tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, đóng góp vì một Việt Nam khỏe mạnh theo tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua vào ngày 25/10/2017 nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe toàn diện của người dân đồng thời với xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Tác giả bài viết: TTƯT,BSCKII.TRẦN VĂN THÀNH - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây