STT Tên gọi Đơn giá Quyết định
1 18.0702.0068 Cộng hưởng từ phổ tim (Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng) 3.136.000đ 20/2017/QĐ-UBND
2 18.0700.0066 Chụp cộng hưởng từ tim đánh giá quá tải sắt (Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang) 1.754.000đ 20/2017/QĐ-UBND
3 18.0695.0068 Chụp cộng hưởng từ bệnh lý cơ tim có tiêm thuốc tương phản (Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng) 3.037.000đ 20/2017/QĐ-UBND
4 18.0694.0068 Chụp cộng hưởng từ tim sử dụng chất gắng sức đánh giá tưới máu cơ tim có tiêm thuốc tương phản (Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng) 3.136.000đ 20/2017/QĐ-UBND
5 18.0545.0058 Chụp và nút mạch bằng hạt DC Bead gắn hóa chất điều trị u gan số hóa xóa nền (Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA) 8.996.000đ 20/2017/QĐ-UBND
6 18.0449.0056 Chụp và can thiệp động mạch chủ ngực dưới Xquang tăng sáng (Chụp và can thiệp mạch chủ bụng/ ngực và mạch chi dưới C-Arm) 7.696.000đ 20/2017/QĐ-UBND
7 18.0403.0067 Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô (≥ 3T) (Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô) 8.537.000đ 20/2017/QĐ-UBND
8 18.0365.0068 Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng (1.5T) (Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng) 3.136.000đ 20/2017/QĐ-UBND
9 18.0364.0066 Chụp cộng hưởng từ dây thần kinh ngoại biên (neurography MR) (1.5T) (Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang) 1.754.000đ 20/2017/QĐ-UBND
10 18.0361.0065 Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản đặc hiệu (1.5T) (Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang) 2.336.000đ 20/2017/QĐ-UBND
11 18.0360.0065 Chụp cộng hưởng từ bạch mạch có tiêm tương phản không đặc hiệu (1.5T) (Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang) 2.336.000đ 20/2017/QĐ-UBND
12 18.0359.0065 Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch có tiêm tương phản (1.5T) (Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang) 2.336.000đ 20/2017/QĐ-UBND
13 18.0358.0066 Chụp cộng hưởng từ tĩnh mạch (1.5T) (Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang) 1.754.000đ 20/2017/QĐ-UBND
14 18.0355.0065 Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới có tiêm tương phản (1.5T) (Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang) 2.336.000đ 20/2017/QĐ-UBND
15 18.0354.0066 Chụp cộng hưởng từ động mạch chi dưới (1.5T) (Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang) 1.754.000đ 20/2017/QĐ-UBND
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây