STT Tên gọi Đơn giá Quyết định
1 XN0826 Xét nghiệm đột biến gen BRAF 4.586.000đ 39/2018/TT-BYT
2 XN0825 Xét nghiệm đột biến gen KRAS 5.186.000đ 39/2018/TT-BYT
3 XN0824 Xét nghiệm đột biến gen EGFR 5.386.000đ 39/2018/TT-BYT
4 XN0823 Xét nghiệm đột biến gen Her 2 4.586.000đ 39/2018/TT-BYT
5 XN0822 Xét nghiệm sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh 521.000đ 39/2018/TT-BYT
6 XN0821 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy 155.000đ 39/2018/TT-BYT
7 XN0820 Xét nghiệm lai tại chỗ gắn bạc hai màu (Dual-ISH) 4.686.000đ 39/2018/TT-BYT
8 XN0819 Xét nghiệm lai tại chỗ gắn màu (CISH) 5.386.000đ 39/2018/TT-BYT
9 XN0818 Cell bloc (khối tế bào) 230.000đ 39/2018/TT-BYT
10 XN0817 Nhuộm May Grunwald - Giemsa 155.000đ 39/2018/TT-BYT
11 XN0815 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou 341.000đ 39/2018/TT-BYT
12 XN0813 Nhuộm Mucicarmin 402.000đ 39/2018/TT-BYT
13 XN0812 Nhuộm Gomori chì phát hiện phosphatase acid 358.000đ 39/2018/TT-BYT
14 XN0811 Nhuộm PAS kết hợp xanh Alcian 424.000đ 39/2018/TT-BYT
15 XN0810 Nhuộm Glycogen theo Best 395.000đ 39/2018/TT-BYT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây